in

Dá sa zo života vylúčiť stres?

Na čo nám bola daná do vienka schopnosť stresovať sa? Stres je, ale hlavne bol mechanizmus, ktorý nám napomáha/l prežiť v stave ohrozenia. Ak človek zaregistroval ohrozenie, tak práve stres sa postaral o to, aby všetka energia organizmu bola presmerovaná práve na schopnosť prežitia. Stres dokáže prepnúť organizmus do režimu akcie. A to do akcie útok alebo útek. Počas stresu sú vypnuté všetky iné schopnosti organizmu, ako riadenie metabolizmu a všetkých funkcii zabezpečujúcich zdravie. V tomto stave všetky ostatné funkcie organizmu pracujú bez kontroly na princípe náhodnosti. Práve pre túto náhodnosť, stres nepodlamuje zdravie každému rovnako.

Schopnosť organizmu prepnutia sa do tohto režimu je pre nás pozitívna, lebo zbytočne by sme boli zdraví, keby sme boli mŕtvi 🙂 Ale to je celá jeho pozitivita. To, že stres je schopný posúvať nás dopredu, že nás poháňa k vyšším pracovným výkonom, je i vďaka tomuto prepínaniu, sprostosť. Stres nás dokáže posunúť iba dozadu, lebo pod jeho vplyvom vždy obetujeme niečo v prospech iného. Pokiaľ ozaj ide o život, tak je táto obeť nevyhnutná a z tohto pohľadu pozitívna. Preto raz niekto múdry povedal: “Keď nejde o život, nejde o nič”. I keď som si vedomý i iných hodnôt, vďaka neblahým dopadom, niekedy pozitívneho stresu, musím s týmto výrokom súhlasiť. Zdravo a hodnotne žiť sa však pod trvalým alebo častým stresom nedá. Schopnosť stresovať sa, si musíme zachovať, aby sme neupadli do letargie. No iba schopnosť. Nie samotný stres. Samotný stres si musíme a vieme zo životov vylúčiť. Ako? Pochopením príčin jeho spúšťania.

Stres a spravodlivosť
Stresujeme sa z presvedčenia o spravodlivosti sveta. Sme si vedomí, že sme niečo vyviedli, ukradli, podviedli, ranili a pod. Preto sa stresujeme, že nám na to prídu. Tu sa bojíme prejavu spravodlivosti a preto sa stresujeme. Je vám iste jasné riešenie. Nekonať to, za čo chodí trest. Tým vylúčime túto formu stresu. Ďalej sa stresujeme, že sme neurobili niečo, čo sme urobiť mali. Domáce úlohy, pracovné, rodinné a iné povinnosti. Alebo, že sme ich neurobili načas. Zas sa bojíme, že budeme odhalení. Aj tu je asi riešenie každému jasné. Zbaviť sa lenivosti a konania iba tak na oko. To sa dá iba ochotou k činnosti, ktorá sa postará i našu dochvíľnosť. Práve vďaka našej nedochvíľnosti sa vyhovárame na uponáhľanú dobu. Alebo si berieme na plecia viac ako zvládneme uniesť? Možno sú i takí. Väčšina z nás sa však o čas uberá práve nedochvíľnosťou. Dochvíľnosť má v moci darovať nám potrebné množstvo času. Preto sa hovorí, že každá úloha spotrebuje toľko času, koľko je k dispozícii. Takže vylúčiť stres, založený na našom chápaní sveta ako spravodlivého, sa zo života dá jedine nekonaním toho, čo sa nemá a OCHOTNÝM konaním toho čo sa má. Treba sa na povinnosti pozerať, ako na možnosť a nie ako na nutnosť. Cintoríny sú plné ľudí, ktorí by ešte chceli mať povinnosti.

Stres a nespravodlivosť
Tu sa dá toho popísať neúrekom a preto nespravodlivosť sveta, ako spúšťača stresu opíšem iba na oblasti zdravia. Oblasť zdravia väčšina z nás považuje za najmenej nami ovplyvniteľnú. Prikladáme v nej priveľkú silu náhode. Preto zdravie mnohí dávajú na prvé miesto svojho hodnotového rebríčka. Je však tvrdenie o náhodnosti zdravia na mieste? Väčšina odpovie, že do istej miery. Pre tých mám otázku, že do akej miery. Do takej, v akej tejto náhodnosti dáme moc. Náhoda je prirodzenou súčasťou sveta, ale iba ako súčasť zákonitosti. Náhoda je fenomén, ktorý zabraňuje stagnácii. Stagnácia je na tejto planéte nemožná a preto neudržateľná. Existuje iba vzostup alebo pokles. Tento vzostup alebo pokles môžeme nechať na náhodu alebo sa vedomou, ale hlavne ochotnou činnosťou postarať o vzostup.

Zjednodušene: Ak sa o svoje zdravie budeme starať, tak zákonite bude vždy pevnejšie. Ak sa vedome starať nebudeme, tak bude záležať čiste na náhode, či budem zdraví alebo chorí. Ak si však chceme zdravie udržať a tým i zveľadiť, tak musíme naplniť všetky tri strany Komenského trojuholníka pokroku a to: chcieť, môcť a vedieť. Chcieť, chce asi každý, veď nie sme masochisti. Môcť môžeme, veď sme slobodní a svojprávni. No vieme? K naplneniu tejto strany sa môže každý dopracovať, aj sledovaním mojich článkov, no ale hlavne nepodliehať bludom, ktoré sa šíria v zdravom životnom štýle.

Tak čo? Dá sa zo života vylúčiť stres?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *